Monthly Archives: september 2015

Geld verdienen met aandelen

man draagt in ene hand profit en andere hand loss bij geld verdienen met aandelen

Wil je geld verdienen met aandelen dan zal je eerst moeten weten hoe dat gaat.

Wat zijn aandelen?

Een aandeel is een bewijs van een risicodragende deelneming in het kapitaal van een onderneming. Als je één aandeel bezit, dan heb je de kleinst mogelijke deelneming in het kapitaal van de onderneming.

Het is risicovol, omdat bij faillissement je aansprakelijk bent voor het door jou gestorte kapitaal bij de aankoop van het aandeel. Je kunt in dat geval dus de hele investering in aandelen van dat bedrijf verliezen.

Ook hier geld weer, zoals ik in andere artikelen al heb aangegeven, dat je het geld waarmee je de beurs opgaat, zonder teveel slapeloze nachten moet kunnen missen.

Verreweg de meeste aandeelhouders kopen aandelen vanwege het dividend. Dat is een deel van de winst dat aan de aandeelhouder (meestal jaarlijks) wordt uitgekeerd.
Indien de koers (= de prijs) van het aandeel in een bepaalde periode is gestegen (meer vraag dan aanbod), dan kun je het aandeel ook verkopen waarbij de winst gelijk is aan het verkoopbedrag minus het aankoopbedrag, minus de kosten bij aan- en verkoop (transactiekosten) en minus de beheerskosten (kosten van je beleggingsrekening).

Dividenduitkering is tegenwoordig erg interessant geworden, omdat de banken nauwelijks nog rente vergoeden op spaargelden.

Hoe koop ik aandelen?

Dat gaat in het huidige automatie tijdperk heel gemakkelijk. Dat doe je op het internet via een bank of broker. Voordat je in effecten gaat handelen zul je bij die bank of broker een beleggersprofiel moeten overleggen. Je moet dan een vragenlijst invullen omdat de bank wilt weten wat jouw risicoprofiel is. Zie ook mijn artikel over het beleggersprofiel.

Is dat allemaal rond, dan kun je via internet of een app op je smartphone een order versturen. De bank of broker zal jou dat allemaal uitleggen. Vaak hebben ze hun eigen software.

Welke ondernemingen zijn interessant om er aandelen van te kopen? Goede ondernemingen voldoen aan het volgende:

 • De onderneming heeft over meerdere jaren een constante winstmarge.
 • De onderneming heeft een hoge vrije cashflow (= de beschikbare cashflow na aftrek van investeringen).
 • De onderneming keert al jaren hoge dividenden uit aan de aandeelhouders.

Kan ik veel winst maken met aandelen?

Dat hangt natuurlijk van allerlei ontwikkelingen af. Economische ontwikkelingen die per land kunnen verschillen; de branche waarin het bedrijf werkzaam is; de kwaliteit van het management; enz.

De koers van het aandeel wordt mede bepaald door de volgende variabele factoren:

 • De intrinsieke waarde. Dit is de waarde van de hele onderneming na aftrek van de schulden.
 • De gemaakte winst. Dit is de opbrengst van de verkochte producten na aftrek van de kosten. Staat allemaal vermeld in de kwartaalrapporten.
 • Hoe is de toekomstverwachting van het bedrijf? Niemand kan de toekomst voorspellen, maar je kunt wel trends waarnemen. Hoe gaat de branche waarin het bedrijf opereert zich ontwikkelen? Momenteel zie je een langzame mondiale verschuiving van fossiele brandstoffen, zoals olie, steenkool en gas naar duurzame energiebronnen zoals zonne-energie, windenergie en andere alternatieven. Bedrijven als Shell zullen dus langzaam hun investeringen moeten aanpassen naar deze bronnen, willen ze in toekomst overleven.

Het is gebleken dat een belegging op de lange termijn, ik denk nu aan vele jaren, de beste belegging is ten opzichte van andere beleggingen. Dat kun je zien op onderstaande grafiek die uitgegeven is door The American Association of Individual Investors.

verschillende beleggingstrends

De verticale as is logaritmisch. Op deze schaal bewegen aandelen zich vanaf $1,- in 1802 in nagenoeg rechte lijn naar $930.550,-  in december 2013. Omdat de schaal logaritmisch is zie je bijna niet de diepe dalen in de jaren ’30 en ’70 van de vorige eeuw.

Dus is geld verdienen met aandelen mogelijk? Jazeker, maar dan wel op de hele lange termijn, zoals uit deze grafiek blijkt. Op korte termijn kunnen aandelen flink fluctueren. Het blijft natuurlijk een risicovolle belegging. Maar over ca. 20 jaar bezien blijken aandelen minder risicovol dan bijvoorbeeld obligaties.

Hoe komen de beste beleggers die ooit hebben bestaan aan hun gigantisch vermogen? Door hun geld te beleggen op de lange termijn. Dus pas verkopen na een hele lange tijd. Denk hierbij aan Warren Buffet en Benjamin Graham.

Handleiding Geld verdienen met aandelen

Ook hier geld weer: kennis. Weten hoe de aandelenmarkt werkt. Wanneer instappen? Waar moet je op letten? In welke fondsen kun je nu het beste investeren? Spreiden over welke branches? Hoeveel investeren per fonds? Hoe vaak handelen?

Besef wel dat minstens 90% van de particuliere beleggers verlies maakt op de beurs. Omdat ze te weinig kennis van zaken hebben, te paniekerig handelen, te onzeker zijn, enz.

e-book-aandelenEen prachtige cursus die jou laat zien dat ook jij geld kan verdienen met aandelen is deze Handleiding van Drs. Harm van Wijk. Hij is o.a. de oprichter van BeursBulletin (het grootste beleggersblad van Nederland) en heeft al vele beleggers op verschillende terreinen ondersteund.

Ga niet onvoorbereid de beurs op. Ga geen onnodige verliezen leiden. Ga niet tot die 90% beleggers horen die met aandelen geld verliest.
Voor slechts €47,- ontvang je de Handleiding Geld Verdienen Met Aandelen. De ultieme manier om geld voor je te laten werken in plaats van te werken voor je geld.

Je ontvangt als bonus tot 100 euro korting op een (proef)abonnement op 1 van de aandelenportefeuilles.
Je wordt per e-mail en SMS volledig begeleid bij zowel het openen als het sluiten van een positie.

Wil jij geld verdienen met aandelen? Klik dan op onderstaande button.

Ja, ik wil naar de Handleiding Geld Verdienen met Aandelen

Sparen of Beleggen

sparen-of-beleggen2

Sparen of beleggen? In deze tijd van lage renten op spaargelden voor de meesten van ons een lastige keuze. Op spaargelden geven de banken op dit moment hooguit 1% á 1,5%. Mocht je een spaartegoed boven de €21.330,- dan betaal je over het bedrag daarboven nog eens 1,2% vermogensrendementsheffing.

De overheid gaat er voor het gemak van uit dat je een rendement haalt van 4% of meer, maar er is momenteel geen bank die jou dat percentage levert op een spaarrekening of een depositorekening. Over die 4% moet je dan 30% belasting betalen, hetgeen neerkomt op 1,2% over de hele som boven de vrijstelling van €21.330,-. Deze vrijstelling geldt per persoon. Heb je een partner en woon je samen (fiscale partner), dan geldt een belastingvrije som van het dubbele (€42.660,-).

Deze belastingvrije bedragen worden in 2016 verhoogd naar resp. €21.437,- en €42.874,-.

In 2017 wordt het weer anders. Zoals de plannen er op het moment van dit schrijven voor liggen gaat de belastingvrije som naar €25.000,- (resp. 50.000,-) en over het fictieve rendement daarboven blijf je gewoon 30% betalen. Echter, dat fictieve rendement gaat voor bedragen tot €100.000,- van 4% naar 2,9%. Als de spaarrenten in de komende jaren toch nog verder blijfven dalen zal de overheid ook deze 2,9% neerwaarts bijstellen.

Dus voor spaarsaldo’s tussen de €25.000,- en €100.000,- betaal je vanaf 1 jan. 2017:  30% over 2,9% = 0,87%. Dat is al heel anders dan de huidige 1,2%.

Ben je echt vermogend en heb je vermogensbestanddelen die in totaal boven de €100.000,- uit komen (tot 1 miljoen), dan komt er een voorlopig rekenrendement van 4,7% voor vermogens boven die €100.000,-. Voorlopig, omdat dit percentage, afhankelijk van de hoogten van de spaarrenten, kan fluctueren. Hier behoren dan ook beleggingen bij in aandelen, obligaties, vastgoed, edelmetalen, tweede huis, enz.

Bezit je een totaal vermogen boven de 1 miljoen euro dan wordt over het meerdere een vast rekenrendement van 5,5% geheven.

Het heeft overigens geen zin om je spaargeld op een buitenlandse rekening te zetten (of daar zou een hoger rentepercentage op zitten). Er zijn tussen landen allerlei afspraken gemaakt om gegevens onderling aan de belastingdiensten door te geven. Ga ervan uit dat het heden ten dage onmogelijk is om de belastingheffing te ontwijken.

Dan komen we weer bij de vraag van:

Sparen of Beleggen?

Veel mensen zeggen dat sparen veel veiliger is dan beleggen. Maar is dat wel zo?

Mocht jouw bank failliet gaan (denk aan Icesave, Van der Hoop en DSB), dan is jouw spaargeld tot €100.000,- wettelijk beschermd via het depositogarantiestelsel. Voor fiscale partners is dat €200.000,-.
Bij een faillissement ben je het spaartegoed boven die ton dus gewoon kwijt.

Heb je meer dan €100.000,- (resp. €200.000,-) aan spaargeld dan zou je dat meerdere op een andere bank, die ook onder het depositogarantiestelsel valt, kunnen zetten.

Ben je tevreden over de huidige lage rentepercentages op je spaargeld? Oké, dan is dat zo. Vergeet echter niet dat er al wordt gesproken over een negatieve rentevergoeding. Dat je dus gaat betalen voor het feit dat je een spaarrekening hebt. Over bankenservice gesproken!!
En als de inflatie de komende jaren gaat stijgen? Je spaargeld wordt dan nog veel minder waard.

Ik kan het ook niet nalaten om je te waarschuwen voor situaties zoals die in 2001 in Argentinië optrad. Alle spaartegoeden werden van de ene op de andere dag voor 12 maanden bevroren terwijl de inflatie torenhoog ging.

Ook herinner je je nog de crisis rond Cyprus in 2013? Rijke spaarders met spaartegoeden boven de €100.000,- moesten bijna 50% van hun vermogen afstaan.

Zo veilig is sparen dus zeker niet.

Toch maar beleggen?

Het is duidelijk dat beleggen veel meer kan opleveren. Denk er wel aan: hoe hoger de winst, hoe hoger het risico. Beleg dus alleen maar geld dat je zonder slapeloze nachten kunt verliezen. Ieder bedrijf kan failliet gaan, of domme dingen doen waardoor de koers een gigantische duikeling maakt. Zie het voorbeeld van Volkswagen in september 2015. Kun je zo’n klap mentaal aan? Je moet wel een sterke maag hebben. Maak daarom een beleggersprofiel!

Het is altijd nodig om wat spaargeld aan te houden. Voor als er iets in je huis stuk gaat. Afhankelijk van jouw specifieke situatie kun je een bepaald bedrag op de bank aanhouden en daarnaast een (misbaar) bedrag besteden aan beleggingen. De keuze tussen sparen of beleggen kan beantwoord worden met: doe beiden. Dus sparen én beleggen.

Alternatieven

Op deze site worden enkele uitstekende alternatieven aangeboden. Als jouw huis ten opzichte van de zon gunstig staat kun je overwegen om zonnepanelen op je dak te plaatsen. Ondanks het feit dat je over de terug geleverde energie BTW moet gaan betalen, levert het toch veel meer op dan op je huidige spaarrekening. Lees het artikel over een hoog rendement met zonnepanelen. Uiteindelijk blijkt dit een prachtig passief rendement. Je hoeft er na installatie niet meer naar om te kijken.

Een ander alternatief is een belegging in goud. Goud gaat nooit failliet. Iedere maand een vast bedrag reserveren in fysiek goud. Lees er meer over in het artikel over een hoog rendement met goud.

Daarnaast is het natuurlijk mogelijk zelf aan de slag te gaan. Als je interesse hebt om zelf de beleggersmarkt te betreden, dan is kennis van zaken een eerste vereiste. Je hebt immers ook moeten leren hoe je moet fietsen, auto rijden enz. Vergroot je kennis dus met een goede cursus.

De handel in opties kan een zeer winstgevende handel zijn, mits je precies weet wat je doet. Je kunt hier een uitstekende optiecursus volgen met veel praktijkvoorbeelden en strategieën, gegeven door een doorgewinterde expert.

Dan zijn er natuurlijk de beleggingsfondsen. Persoonlijk ben ik daar jaren geleden behoorlijk de boot mee ingegaan. Het bedrijf beloofde mij, met een hele specifieke strategie, rendementen die eigenlijk onwaarschijnlijk zijn. Inderdaad had men met die methode jarenlang flinke winsten gemaakt en ze gingen ervan uit dat het de komende jaren ook zo zou gaan. Het eerste jaar ging uitstekend, maar helaas voor mij (en andere deelnemers); plots werkte het systeem niet meer en binnen enkele maanden waren alle winsten vervlogen.

De financiële markten volgen nu eenmaal hun eigen weg. Aangedreven door emoties als angst en hebzucht van miljoenen handelaren.

Pas dus op als men onwaarschijnlijke rendementen belooft. Een dividendfonds is veel betrouwbaarder, omdat men de krenten uit de pap haalt van bedrijven die jarenlang hoge dividenden uitkeert, zoals Koninklijke Olie.

Onderzoek wie de managers van zo’n fonds zijn en of ze een AFM vergunning hebben. Daarnaast mogen kredietinstellingen met een DNB (De Nederlandse Bank)-vergunning beleggingsdiensten aanbieden. Zie ook het Register Beleggingsinstellingen.

Het antwoord op de vraag: sparen of beleggen hoeft dus niet moeilijk te zijn. Al ligt het rendement van een belegging slechts enkele procenten boven je spaarrekening; het risico is lager en je nachtrust beter.

Beleggersprofiel

foto van beeldschermen op beurs bij beleggersprofiel pagina

Als je gaat beleggen zullen de banken jou vragen om een beleggersprofiel. Het geeft een idee van jouw risicoprofiel. Hoeveel risico kan en wil jij lopen?

Beleggen is namelijk niet even een spaarrekening openen, maar zijn handelingen die jij op de beurs doet waarbij winsten en verliezen kunnen optreden. Hoeveel verlies kan jij aan? Kun jij ’s nachts doorslapen als jouw investering in aandelen de dag ervoor is gehalveerd? Raak je snel in paniek als het helemaal anders loopt dan jij verwachtte?

De banken zijn vanaf 2007 verplicht een beleggersprofiel van hun cliënten op te maken. Dat zijn Europese richtlijnen. Je krijgt een vragenlijst voorgeschoteld die je naar waarheid moet invullen.

Een beleggersprofiel beschermt jou ook tegen de risico’s van het beleggen. Als het goed is geeft de bank een verwacht rendement aan voor de lange termijn passend bij jouw risicoprofiel. Is jouw profiel eenmaal vastgelegd, dan kan de bank jou adviseren bij de door jou gewenste beleggingen.

Beleggen in effecten vereist het volgen van allerlei ontwikkelingen. Economische ontwikkelingen, de richting van de huizenmarkt, renteontwikkelingen, grondstofprijzen, enz. Er komt heel wat bij kijken, maar juist dát kan een hele leuke (en noodzakelijke) bezigheid zijn.

De keuzes die jij maakt zijn afhankelijk van jou huidige financiële situatie. Hoe hoog is jouw inkomen? Wat is jouw gezinssamenstelling? Hoe oud ben je? Heb je een hypotheek? Zo ja, welke? Ben je speculatief of juist conservatief ingesteld? Afwachtend of offensief?

Wil je je intensief met beleggingen bezig houden, of ben je meer passief waarbij je rustig wacht op je (maandelijkse) obligatierente en/of dividenduitkering, omdat je slechts zelden een mutatie in je beleggingsportefeuille aanbrengt?

Beleggersprofiel

Het beleggersprofiel heeft dus zeker te maken met jouw karakter. Als je beleggingen doet die het beste bij jouw beleggersprofiel passen, is de kans groot dat je het gewenste rendement haalt en de kans klein dat je meer verliest dan voor jou aanvaardbaar is.

Beleggers zijn in meerdere categorieën in te delen. Overweeg in welke categorie je thuis hoort bij het invullen van je beleggersprofiel.

 • De conservatieve (defensieve) belegger. Hij wenst een belegging met zo min mogelijk kans op verlies. Vaak zijn het ouderen die (al of niet gedeeltelijk) afhankelijk zijn van de opbrengsten van hun beleggingen. Het zijn passieve beleggers die hoofdzakelijk overheidsobligaties en solide aandelen in hun portefeuille hebben en weinig wijzigingen in hun portefeuille aanbrengen. In deze groep kunnen ook jongere beleggers zitten die middels beleggingen een goed pensioen proberen op te bouwen.
 • De belegger houdt ervan soms wat speculatief te opereren. Naast een conservatieve belegging in solide aandelen en obligaties, is hij bereid wat meer risico’s te nemen op de optiebeurs of in speculatieve aandelen en op de goederentermijnmarkten.
 • De echte speculatieve belegger belegt vooral in opties, vreemde valuta’s en de soms zeer risicovolle goederentermijnmarkten en hoopt hiermee op een explosieve groei van zijn vermogen.

Je leeftijd is mede bepalend voor wat betreft de beleggingen die je aan gaat. Ben je jong, dan durf je grotere risico’s te nemen. Wees dan wel bewust van de gevolgen!

Ben je een ‘middle ager’, dan neem je wat minder risico. Het is dan beter om aan vermogensgroei te denken door naast af en toe een leuke speculatie te ondernemen, vooral te beleggen in solide beleggingen met vaste rente uitkeringen en dividenden. Je kunt ook beleggen in edelmetalen; die behouden al millennia lang hun waarde.

Ben je de pensioenleeftijd gepasseerd dan zul je waarschijnlijk een duidelijk conservatieve beleggingsstijl aanhouden. Je beschikt dan waarschijnlijk over meer vrije tijd. Het is dan toch ook leuk om iets speculatiefs te ondernemen; het moet dan wel om een deel van je kapitaal gaan dat je zonder gebrek aan nachtrust kunt verliezen.

Hoe je ook beleg; je zult altijd wel eens verlies lijden. Je moet dus het vermogen bezitten dit zonder problemen te aanvaarden. Discipline in een vooraf goed gekozen methode. Stippel een beleggingsstrategie uit die zich heeft bewezen. Volg bij gebrek aan voldoende kennis een cursus. Maar besef altijd dat succes nooit gegarandeerd kan worden.

Luister ook niet naar gouden tips. Hoe goed bedoeld deze ook zijn, die bestaan eigenlijk niet. Waarschijnlijk heeft de verteller ooit een keer een toevallige winst gemaakt op een belegging.

Ga de beurs ook niet op met geleend geld. Dat is mijn vaste overtuiging. Vooral beginners, die denken dé methode gevonden te hebben, kunnen in negatieve zin verrast worden. Bezint voor je begint.

Een van de belangrijkste investeringen is: vergroot je kennis. Vooral als je een beginneling bent. Er bestaan zeer betaalbare cursussen die je de kneepjes van het vak bij brengen. Op deze site hoogrendementbeleggen.nl staan enkele aanbiedingen waar je niet buiten kunt. Doe er je voordeel mee. Kennis beschermt je voor de valkuilen op de beurs.

Als je goed nagedacht hebt over bovenstaande punten, ben je in staat de vragenlijst voor jouw beleggersprofiel goed in te vullen.

Hoog rendement met zonnepanelen

foto van zonnepanelen bij artikel hoog rendement met zonnepanelen

Is een financieel hoog rendement met zonnepanelen mogelijk? Afgelopen zomer hadden mijn vrouw en ik een verjaardagsfeest bij onze achterburen. Daar waren ook hun wederzijdse buren aanwezig waaronder Jan en zijn vrouw, die wij ook kennen. Jan heeft altijd als vertegenwoordiger in wijnen gewerkt en is sinds kort gepensioneerd.

Het gesprek kwam al gauw over pensioenen en de door overheidsmaatregelen verlaagde dekkingsgraden, waardoor velen van de gepensioneerden er enkele tot wel 10 procent op achteruit zijn gegaan. Daar komt de verhoging van belastingschijven voor gepensioneerden nog eens bovenop.

Jan had bij zijn vertrek een eenmalige ontslagvergoeding gekregen en dat geld was direct bij zijn bank gestort.

Slimme Jan zag met lede ogen toe hoe de banken tegenwoordig nauwelijks meer rente vergoeden op spaargelden dus begon hij naar alternatieven te zoeken.

Beleggen vindt hij te spannend en te tijdrovend (zijn mening) en daarom legde hij mij uit waarom hij 14 zonnepanelen op zijn dak heeft laten plaatsen.

Is een hoog rendement met zonnepanelen mogelijk?

“Dat geld op de bank doet helemaal niets”, dus heeft Jan uitgerekend wat de procentuele winst is als hij het in zonne-energie stopt. Natuurlijk kwam dat veel hoger uit dan de schamele 0.1 % die hij op de spaarrekening krijgt en daarover (boven de vrijstelling) ook nog eens 1,2% vermogensrendementsheffing moet betalen. (De bankrenten zijn in de maanden na het verjaardagsfeestje nog verder gedaald).

Hij rekende voor dat hij na 10 jaar een gemiddeld rendement van 10,5% op jaarbasis zou halen. Als hij ouder dan 75 jaar wordt en de spaarrente bij banksparen ook gelijk blijft, zou dat percentage toenemen.

Maar zonnepanelen blijven veel langer dan 10 jaar werken. Bij gemiddeld onderhoud kan een volledig systeem met zonnepanelen minimaal 25 jaar meegaan.

De Belastingdienst

En hoe gaat dat met de belastingdienst? Geen probleem. Je kunt de BTW bij aankoop terugkrijgen. Daarvoor moet je wel enkele administratieve stappen zetten. Je valt dan onder de “kleine ondernemers”-regeling. Daar staat tegenover dat je over de energie die je terug levert aan de energiemaatschappij vanaf een bepaald bedrag wel weer BTW moet betalen. Je gaat echter pas betalen wanneer je voor een bedrag boven € 1.345,- aan terug geleverde energie uitkomt.

Deze hele regeling duurt nog enkele jaren. Zowel in Brussel als in Den Haag wordt er gesproken over aanpassing van de regels.

Maar zeker is dat het je ten opzichte van de huidige spaarrekening meer oplevert. Milieu Centraal heeft berekend dat je zonder teruggaaf van BTW 6% rendement hebt op je investering en 7% bij wel teruggaaf.

Tel uit je winst !

Ik heb het de volgende dag na dat feestje toch even nagezocht of dat percentage wel klopte en inderdaad: afhankelijk van welke installatie (kan ook collectief, dus nog goedkoper) waren er berekeningen die uitkwamen op een terugverdientijd van 7 jaar. De hele investering terugverdiend na 7 jaar. Een flink hoog rendement met zonnepanelen is dus zeker mogelijk.

Daarna pure winst.

Je kunt dus wel degelijk een financieel hoog rendement met zonnepanelen behalen

Mocht je het huis in die periode willen verkopen, dan is je huis ook nog meer waard, want uit onderzoek van de TU te Eindhoven is gebleken dat een woning met zonnepanelen gemiddeld € 7.000 meer waard wordt dan een woning zonder.
Dat bedrag kan wel eens gelijk zijn aan de hele aanschafwaarde van het zonnepanelensysteem !

In de volgende gevallen is het dus aantrekkelijk om op zonnepanelen over te gaan:

 • Je huis ligt ten opzichte van de zon zodanig dat plaatsing van zonnepanelen gunstig is; en
 • je hebt spaargeld op je spaarrekening staan waarvan je weet dat je het de komende jaren niet gaat gebruiken; en
 • je ergert je eraan dat je spaargeld niets oplevert. Vooral nu er in de media gesproken wordt over negatieve renten; en
 • je hebt geen zin om je te verdiepen in de winstmogelijkheden van beleggen.

Een solide belegging dus. Een die jaarlijks winst oplevert, zonder er verder iets voor te hoeven doen. Een prachtig passief inkomen.

Mijn eigen woning heeft een dak dat richting oost – west staat. Niet erg geschikt voor een zonnepanelensysteem. Maar als jij een huis hebt met een schuin dak dat op het zuiden, zuidoosten of zuidwesten ligt, dan is het overwegen van plaatsing van enkele zonnepanelen zeker de moeite waard.

Zonnemarkt

Hoe kom je er nou achter welk zonnepanelensysteem je kunt aanschaffen? Dat heb ik voor je uitgezocht. Een van de beste systemen is die van Zonnemarkt. Waarom? Omdat je daar voor de aanschaf de volgende mogelijkheden hebt:

 • Je kunt je op hun GRATIS nieuwsbrief inschrijven.
 • Je kunt geheel vrijblijvend een offerte aanvragen.
 • GRATIS de besparing en terugverdientijd uitrekenen.
 • Extra vragen stellen na die berekening.
 • Je kunt zelfs een GRATIS persoonlijk adviesgesprek aanvragen.
 • Als je samen met je buren zonnepanelen bij Zonnemarkt bestelt krijg je nog eens 5% EXTRA KORTING.

Dus voordat de wezenlijke stap gezet is ben je op de hoogte van alle ins en outs. Een vollediger begeleiding lijkt mij niet mogelijk.

Dus wil je een financieel hoog rendement op zonnepanelen hebben, wacht dan niet langer en klik op onderstaande button.

button bij hoog rendement met zonnepanelen

Veel succes met je zonnepanelen.

Hoog Rendement met Goud

gouden baren bij artikel hoog rendement met goud

Kun je een hoog rendement met goud behalen? Als je bepaalde regels volgt kan dat zeker.

Goud is historisch gezien een belegging met laag risico. Als aandelen en obligaties verlies gaan opleveren blijkt goud vaak de weg omhoog te vinden. Logisch want het geld moet ergens heen en beleggers zien goud al eeuwenlang als een veilige haven.

Dat is ook in de afgelopen jaren weer duidelijk geworden. Tijdens de crisis van 2007/2008 en de jaren daarna daalden de aandelenbeurzen fors en steeg de prijs van goud.

Niemand weet hoeveel goud er op de aarde aanwezig is. Er is wel eens berekend dat dit 171.300 ton moet zijn. Dat staat gelijk aan een kubus met zijden van 20 meter. Maar niemand kan zeggen hoeveel zich nog in de aardbodem bevindt.

Goud kent een lange geschiedenis. Het wordt al minstens 6000 jaar gedolven. In het oude Egypte was goud een goddelijk metaal. Men dacht in die tijd dat de goden grotendeels uit goud bestonden.

Hoog Rendement met Goud

[Most Recent Quotes from www.kitco.com]Hiernaast zie je de actuele goudprijs in euro’s per ounce (31,103 gram)  zoals die momenteel in New York tot stand komt.

Kijk je naar de bewegingen van de goudprijs over lange perioden, dan zie je diepe dalen en hoge toppen afhankelijk van economische omstandigheden. Ook plotselinge gebeurtenissen kunnen tijdelijk een snelle piek veroorzaken. Dat zag je direct na de terroristische aanslag in Londen op 21 juli 2005. De goudprijs vloog omhoog.

Waar moet je nu op letten als je in goud wilt investeren en uiteindelijk een hoog rendement met goud wilt behalen?

 • Zoals boven al beschreven is de goudprijs (mede) afhankelijk van economische omstandigheden. Houd deze bewegingen goed in de gaten. Als je financiële toekomst onzeker wordt, houd dan je goud vast.
 • Kijk wat de koers van goud in het verleden heeft gedaan. In 1999 kon je goud kopen voor $ 250 per ounce. In 2008 was de prijs gestegen naar $ 1.000 per ounce. Over het algemeen kun je zeggen dat de goudprijs weinig schommelt binnen een dag. Het heeft meestal een gestage beweging omlaag of omhoog.
 • Probeer goud zo lang mogelijk vast te houden. Heb geduld. In perioden dat niemand over goud spreekt is de prijs meestal laag. Koop dan bij. Als goud ineens in de media verschijnt is dat meestal vanwege een (flinke) stijging. Je ziet dan dat iedereen ineens goud koopt. Voor jou het moment om juist een gedeelte te verkopen. Besteedt die winst voor een nieuwe aankoop bij een lagere goudprijs.
 • Een leuke methode is om iedere maand voor een vast bedrag goud te kopen. Je krijgt zo een gemiddelde waarde over de lange termijn. Let alleen op bij een zeer lage goudprijs (extra bijkopen) of zeer hoge goudprijs (gedeelte verkopen).

Als jij je houdt aan bovenstaande regels zul je zien dat je op den duur een hoog rendement met goud kunt behalen.

Goud in huis bewaren?

Bewaar je goud NOOIT thuis. Denk aan dieven en ook zul je geen enkele verzekeraar vinden die het voor je verzekert. En aan wie kun je het dan verkopen?

Het is verstandiger om fysiek goud te kopen, te verkopen en in bewaring te geven bij een betrouwbaar bedrijf zoals GoldRepublic. Dit bedrijf is in Amsterdam gevestigd en handelt wereldwijd.

Als je daar een account opent dan kun je er 24 uur per dag en 7 dagen in de week edelmetalen kopen en verkopen. Het is na aankoop meteen verzekerd en natuurlijk 100% je eigendom. Zowel koop als verkoop wordt binnen enkele seconden online verricht. Bij verkoop kun je direct over je geld beschikken. Mocht het bedrijf failliet gaan dan blijft dat goud van jou. Als je veilig in goud wilt beleggen klik dan op de button hieronder om naar de site van GoldRepublic te gaan.

Klik Hier Voor Inschrijven

 

Het goud wordt opgeslagen in kluizen in Amsterdam, Frankfurt en Zürich waarbij je zelf mag kiezen in welke plaats.

Ik wens je veel succes bij het starten van je goudbelegging.

Financieel onafhankelijk

Verkeersbord met de afslag naar een financieel onafhankelijk leven

Financieel onafhankelijk? Wauw, wie wil dat niet? Inkomen genereren waar je (bijna) niets voor hoeft te doen? Ja, “bijna” tussen aanhalingstekens, want het komt je natuurlijk niet zo maar aanwaaien. Om financiële vrijheid  te krijgen zul je in het begin je schouders eronder moeten zetten en naderhand is het een fluitje van een cent om het bij te houden.

Het is maar net wat je van het leven verwacht. Of eigenlijk wil ik zeggen: werk je om te leven of leef je om te werken. Daar zit hem de kneep. Verreweg de meeste mensen vallen in de eerste categorie en werken om te leven. Ik hoor vaak mensen tegen elkaar zeggen: “Hoe lang moet jij nog ?” Alsof het een noodzakelijk kwaad is om te werken. Natuurlijk is werken voor geld een goede zaak, mits je er veel plezier aan beleeft. Er zijn mensen die van hun hobby hun werk hebben gemaakt. Prachtig.

Er zijn echter ook veel mensen die het niet zo prettig vinden op de werkvloer, in de dienstverlening of met welk werk dan ook. Problemen met hun chefs of collega’s enz. Die mensen hunkeren naar hun pensioen. Niets meer hoeven te doen en dan lekker van je opgebouwde pensioen genieten. Helaas wordt dat laatste steeds onzekerder. De pensioen gerechtigde leeftijd gaat steeds verder omhoog en aan het pensioen wordt geknabbeld.

Wat kun je dan doen om meer financieel onafhankelijk te worden? Meer financiële vrijheid te krijgen? Kom in actie!

Financieel onafhankelijk

Denk je dat je financiële positie in de toekomst hetzelfde zal blijven? Kun jij in de toekomst kijken? Ik niet.

Zoek een coach. De beste. Een die je je leven lang coached om je financiële positie blijvend te verbeteren. Een coach die zelf door de wol geverfd is. Die alle ups en downs zelf heeft meegemaakt. En daaruit lering heeft getrokken.

Er bestaat een handleiding: “Hoe 100 dollar je gezondheid en financiële gezondheid enorm kan verbeteren”. Deze handleiding gaat samen met een online Coachingsprogramma Passieve Inkomsten. En niet voor 100 dollar, maar voor veel minder.

Stel je voor: iedere maand een inkomen waar je bijna niets (meer) voor hoeft te doen. Je hebt immers vooraf iets opgezet dat dit passieve inkomen blijvend genereert. Ook heb je ontdekt hoe je op een veilige manier hogere rendementen op de beurs behaalt. Je weet hoe Nederlandse topbeleggers hun winsten behalen. Je bevind je tussen de 10% particuliere beleggers die (veel) winst maken.

Als het jouw doel is om meer financieel onafhankelijk te worden, klik dan op de button hieronder om naar de site van Drs. Harm van Wijk te gaan.

 Klik Hier Om Naar Het Coachingsprogramma Te Gaan

Over Harm van Wijk.
Econoom Harm van Wijk heeft de beleggingssites van SNS Bank opgezet en is verantwoordelijk voor de marketing en verkoop alsmede de business ontwikkeling bij Binck Bank. Hij heeft meegewerkt bij het opstarten van SNS FundCoach en de ABN Amro Turbo’s. Tevens is hij sitemanager geweest van de financiële pagina’s van De Telegraaf (DFT.nl). Hij heeft ook de website Beursbulletin.nl opgericht. Een veelzijdig man die het klappen van de zweep op de beurs aan den lijve heeft ondervonden en er zeer veel lering uit heeft getrokken.
Zijn coachingsprogramma’s over beleggen zijn dan ook van hoge kwaliteit.

 

Cursus beleggen

grafiek ten behoeve van de cursus beleggen met opties

Beleggen hoeft niet moeilijk te zijn, als je maar weet wat je doet. Alleen met een cursus beleggen krijg je voldoende kennis om op de beurs succesvol te kunnen handelen.

Ben je het zat om steeds maar weer die berichten van de bank te ontvangen waarin je in nette woorden wordt verteld dat de bank opnieuw de rente op je spaarrekening heeft verlaagd?

Ben je het zat om steeds opnieuw vermogensrendementsheffing over je spaargeld te betalen? Zie je het saldo op je spaarrekening langzaam dalen terwijl je juist die rekening aanhoudt om er wat extra aan over te houden?

Dan wordt het tijd om in actie te komen. Je bent door die steeds lagere rente eindelijk gemotiveerd genoeg om met kennis van zaken je op de beurs te begeven.

Maar waar moet je in beleggen? Wat zijn opties, warrants, candles, expiratiedatum enz.?

Cursus Beleggen met opties

Geld verdienen met optiesJe hebt dus een gedegen cursus beleggen nodig. Een cursus waarin jou haarfijn wordt uitgelegd, zowel in theorie als met praktijkvoorbeelden, hoe je winst kunt maken.

Maar er is zoveel om in te beleggen. Aandelen, edelmetalen, onroerend goed, opties enz.

Een cursus beleggen die je van a tot z uitlegt en begeleidt is de cursus Geld Verdienen Met Opties. In deze cursus legt Drs. Harm van Wijk je precies uit hoe je een hoog rendement met opties kunt behalen. Door het toepassen van technieken en strategieën die veelvuldig in zijn e-book Geld Verdienen Met Opties staan beschreven.

Als je het e-book ter hand neemt valt direct op hoe duidelijk het onderwerp wordt beschreven. Als je al belegt of wil beleggen in opties, al is je kennis hierover nog zo gering, zul je op den duur winst maken als je de nauwkeurig beschreven strategieën in het e-book opvolgt.

Het belangrijkste met handelen op de beurs is geld verdienen. Niet verliezen. Na het volgen van deze cursus weet je precies wat je doet. Je  kent alle valkuilen en weet je hoe je risico’s beperkt.

Naast de cursus Geld Verdienen Met Opties, ontvang je gratis 5 bonussen waaronder excel sheets ten behoeve van berekeningen. Tevens ontvang je een superbonus: een 5% rendementsabonnement op OptieAlert.

Je zult geen spijt krijgen als je begint met een investering in deze cursus beleggen van slechts € 47,-. Klik hier naar de website van Harm van Wijk.

Cursus beleggen met Geld Verdienen Met Opties

 

Ik wens je veel succes.

 

Over Harm van Wijk.
Econoom Harm van Wijk heeft de beleggingssites van SNS Bank opgezet en is verantwoordelijk voor de marketing en verkoop alsmede de business ontwikkeling bij Binck Bank. Hij heeft meegewerkt bij het opstarten van SNS FundCoach en de ABN Amro Turbo’s. Tevens is hij sitemanager geweest van de financiële pagina’s van De Telegraaf (DFT.nl). Hij heeft ook de website Beursbulletin.nl opgericht. Een veelzijdig man die het klappen van de zweep op de beurs aan den lijve heeft ondervonden en er zeer veel lering uit heeft getrokken.
Zijn e-books over beleggen zoals het hierboven beschreven “Geld verdienen met opties” alsmede zijn coachingsprogramma’s zijn dan ook van hoge kwaliteit.

 

Goed rendement?

grafiek met koersbewegingen voor goed rendement

Wil je een goed rendement op je beleggingen krijgen? Niet tevreden met het schamele rentepercentage dat de bank je geeft op je spaarrekening en waarover je ook nog vermogensrendementsheffing moet betalen? Ben je gemotiveerd om te leren hoe je dat goede rendement kunt bereiken?

Kun je voldoende tijd vrij maken en ben je gemotiveerd om te leren hoe je strategieën en technieken kunt gebruiken om een goed rendement in de optiehandel te halen?  Dan biedt deze pagina jou de mogelijkheid je te bekwamen in het handelen in opties.

Een goed rendement met opties.

Geld verdienen met opties vereist kundigheid en gevoel voor timing. Drs. Harm van Wijk beschrijft in “Geld verdienen met opties” hoe ook jij een prachtig rendement kunt behalen. Door jarenlange ervaring heeft hij geleerd met welke technieken je op een veilige manier winsten binnen haalt.

Opties zijn een uniek beleggingsproduct die je in staat stelt winst te behalen bij stijgende, dalende en zijwaarts bewegende markten.

In de huidige tijd, waarin pensioenen steeds meer achterblijven en spaargeld eerder verlies dan rendement oplevert, is een actieve houding vereist als je je vermogen op peil wilt houden (en vermeerderen) en je pensioenreserves wilt verbeteren.

Kennis van beleggen is de enige manier om niet ten onder te gaan als je de beurs op gaat. Zelfvertrouwen, geduld en standvastigheid zijn andere eigenschappen die een goede belegger kenmerkt.

Geld verdienen met opties” is een e-book boordevol technieken. Optiestrategieën die in elk markttype toepasbaar zijn.  Het e-book zit goed in elkaar. Goed leesbaar met steeds een stuk theorie gevolgd met voorbeelden en de daaraan verbonden risico’s.

Harm van Wijk, die een goede staat van dienst heeft en bekend is van zowel radio en TV,  geeft je alle informatie die je nodig hebt om een veilige optiestrategie op de bouwen.

Bij de vijf bonussen zitten 4 Excel worksheets die je nodig hebt voor berekeningen. Je krijgt ook nog een korting op optiealert.nl van minstens 100 euro.

Ik ben ervan overtuigd dat je geen spijt zult krijgen van de aanschaf van dit e-book om een goed rendement te behalen.

Klik hier en je bent direct op de website van Harm van Wijk.

Geld verdienen met opties geeft je een goed rendement

 

Over Harm van Wijk.
Econoom Harm van Wijk heeft de beleggingssites van SNS Bank opgezet en is verantwoordelijk voor de marketing en verkoop alsmede de business ontwikkeling bij Binck Bank. Hij heeft meegewerkt bij het opstarten van SNS FundCoach en de ABN Amro Turbo’s. Tevens is hij sitemanager geweest van de financiële pagina’s van De Telegraaf (DFT.nl). Hij heeft ook de website Beursbulletin.nl opgericht. Een veelzijdig man die het klappen van de zweep op de beurs aan den lijve heeft ondervonden en er zeer veel lering uit heeft getrokken.
Zijn e-books over beleggen zoals het hierboven beschreven “Geld verdienen met opties” alsmede zijn coachingsprogramma’s zijn dan ook van hoge kwaliteit.

Disclaimer

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren, behaalde resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.

De informatie op hoogrendementbeleggen.nl is uitsluitend bedoeld ter informatie. Wij nemen geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de gegevens. Wij aanvaarden ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van deze site of door gebruik van de gegevens op deze site.

Indien je gebruik maakt van links naar derden op deze site, doe je dat voor eigen risico. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Alle rechten van intellectuele aard, zoals o.a. auteursrecht en copyright, met betrekking tot de op deze site gepubliceerde teksten, foto’s en illustraties zijn en blijven uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van hoogrendementbeleggen.nl. Het is de bezoeker van deze site niet toegestaan deze gegevens geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder daarvoor vóóraf van hoogrendementbeleggen.nl schriftelijk toestemming te hebben verkregen. Openbaarmaking of verveelvoudiging van artikelen en/of gegevens van deze site  inclusief bronvermelding is na toestemming mogelijk.

Indien je problemen ondervindt op deze site, verzoeken wij je even contact met ons op te nemen middels de contactpagina.

Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

HoogRendementBeleggen.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons middels email verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld en niet ter beschikking aan derden worden gesteld.

Google Analytics cookies

Deze site maakt gebruik van Google Analytics voor het bijhouden van website statistieken. Google Analytics is een webanalyse service die wordt aangeboden door Google Inc. Wij hebben het amendement gegevensverwerking met Google zodanig afgesloten dat er geen specifieke IP-adressen aan Google worden doorgegeven.

Via cookies krijgen wij inzage in het bezoekersgedrag op de website. Denk aan bezoekersaantallen in een bepaalde periode, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kunnen wij de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers.

Wij kunnen niet zien wie (welke pc) deze website bezoekt. Meer informatie over de Google Analytics cookies vindt u op de volgende pagina.