Disclaimer

By | 2 september 2015

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren, behaalde resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.

De informatie op hoogrendementbeleggen.nl is uitsluitend bedoeld ter informatie. Wij nemen geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de gegevens. Wij aanvaarden ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van deze site of door gebruik van de gegevens op deze site.

Indien je gebruik maakt van links naar derden op deze site, doe je dat voor eigen risico. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Alle rechten van intellectuele aard, zoals o.a. auteursrecht en copyright, met betrekking tot de op deze site gepubliceerde teksten, foto’s en illustraties zijn en blijven uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van hoogrendementbeleggen.nl. Het is de bezoeker van deze site niet toegestaan deze gegevens geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder daarvoor vóóraf van hoogrendementbeleggen.nl schriftelijk toestemming te hebben verkregen. Openbaarmaking of verveelvoudiging van artikelen en/of gegevens van deze site  inclusief bronvermelding is na toestemming mogelijk.

Indien je problemen ondervindt op deze site, verzoeken wij je even contact met ons op te nemen middels de contactpagina.

JohnD

Als auteur en internetmarketeer schrijf ik op hoogrendementbeleggen.nl artikelen, die mensen helpen en inspireren bij hun beleggingen. De nadruk ligt op adviezen, tips en kennis van experts in de vorm van o.a. e-books, cursussen en workshops. Zonder een gedegen kennis op het gebied van beleggen zal de belegger snel afhaken, omdat succes uitblijft. Doe jezelf voordeel met de inhoud van deze site.

More Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *